ÚČETNÍCTVÍ

Obvyklým požadavkem zákazníka je - zbavit se starostí o účetnictví.

Na základě sjednaného smluvního vztahu a plné moci vyřídíme vše s potřebnou rychlostí a při zachování korektního postupu. Po té společně nastavíme novou kvalitu Vašeho dosavadního podnikání. V čem to spočívá?

Postaráme se o to, abyste průbežně znali své výsledky hospodaření a abyste jim rozuměli. Společně s Vámi budeme hledat cesty ke stále se zlepšující prosperitě Vašeho podnikání. Zajistíme Vám minimalizaci podnikatelských rizik a ohrožení sankcemi, postihy nebo penalizací. Budeme stát po Vašem boku při řešení problémů a nestandardních situací.

Účtování: vytváříme obraz účetnictví, tak aby vyhovoval Vašim představám i požadavkům zákona. Výsledky naší práce úspěšně obhájíme před daňovou kontrolou. Totéž platí i pro vedení daňové evidence.

Zastupování: na základě udělených plných mocí Vás zastoupíme před všemi institucemi. Naši spoluúčast si můžete vyžádat i na důležitých jednáních, k nimž je vhodné využít naši dlouhodobou podnikatelskou praxi.

Vnitropodnikové činnosti: pomůžeme Vám při sestavování povinných i potřebných interních směrnic a dalších dokumentů, které slouží pro zvýšení přehlednosti o dění a k ochraně zájmů zaměstnavatele.
© 2016 AZET-PRO s.r.o. | Kontakt