PORADENSTVÍ

Ať už naši klienti plánují komplexní podnikovou transformaci, nebo potřebují zavést taková opatření, která jim pomohou udržet dosavadní výkonnost, mohou se opřít o naše poradenské služby, pokrývající široké spektrum oblastí, od řízení klíčových funkcí a podnikové procesy až po strategickou orientaci nebo analýzu prorůstových příležitostí.

Nabízíme poradenství v oblasti tvorby podnikatelských plánů, propočty návratnosti prostředků investovaných do rozvoje podnikání, poradenství v souvislosti se zaváděním principu controllingu a informačního systému podniku, strategické investiční poradenství, finanční poradenství, poraenství v oblasti fúze a akvizice společností.

Společnost AZET-PRO je na základě shromážděných zkušeností schopna s vlastníky a managementem účelně pracovat na zvýšení hodnoty společnosti, kterou by sama účelně nedosáhla a dále definovat její dlouhodobého směřování. Jedná se zejména o otázky spojené se změnami na relevantním trhu, nebo nezávislý názor na finanční strukturu, ocenění společnosti nebo změnu vlastnické struktury.

Pomáháme klientům při definici cílové firemní struktury, požadavků na změnu nebo doplnění managementu, jeho odměňování, či přípravou business plánu a související strategickou analýzou klienta a konkurenčního prostředí.
© 2016 AZET-PRO s.r.o. | Kontakt