PODPORUJEME

V srpnu 2016 společnost AZET-PRO zřídila za účelem dobročinné pomoci zdravotně postiženým osobám nadační fond ANDĚL NA KOLECH.

Účelem nadačního fondu je podpora a rozvoj humanitárních hodnot, podpora vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, zdravotnictví, kultury a umění.

Hlavním posláním nadačního fondu je dobročinná pomoc zdravotně postiženým osobám, pomoc lidem v nouzi a podpora vzdělávání mladých lidí a osob v tíživé životní situaci.

Statutárním orgánem nadačního fondu ANDĚL NA KOLECH je správní rada v tomto složení:

Ing. Janka KOČI VOZÁROVÁ - předsedkyně správní rady

Ing. Peter KOČI - člen správní rady

Zlatica UHLÍŘOVÁ - členka správní rady

Ing. Helena BÍLKOVÁ - revizor
© 2016 AZET-PRO s.r.o. | Kontakt