Ing. Janka KOČI VOZÁROVÁ

Paní Janka je zakladatelkou a vůdčí osobností společnosti AZET-PRO. Má bohaté zkušenosti z řízení, financí a zahraničního obchodu.

Od roku 1977 do roku 1990 pracovala jako vedoucí účtárny a následně vedoucí odboru ekonomiky práce ve společnosti Chemko Strážske, v letech 1990 - 1991 působila ve společnosti Chemlon Humenné jako vedoucí financování zahraničního obchodu. V období 1991 - 1995 byla finanční ředitelkou zahraničně-obchodní společnosti ve VSŽ Košice.

V roce 1996 byla jmenována finanční ředitelkou a místopředsedou představenstva v pražské společnosti METALIMEX, kde pracovala až do roku 2006. V roce 2004 získala ocenění LADY PRO, které každoročně uděluje Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci deseti ženám, které mají významný vliv v České republice. Od roku 2007 působila pět let jako generální ředitelka a předsedkyně představenstva ve společnostech TV Barrandov a Barrandov Studio.

Od roku 2013 se věnuje nezávislému finančnímu poradenství jako jednatel a ředitel vlastní společnosti AZET-PRO. Kromě toho působí jako členka správní rady skupiny ELZA GROUP a odborný poradce nejúspěšnějšího slovenského rally týmu Styllex motorsport.
© 2016 AZET-PRO s.r.o. | Kontakt